AB Installaties

Vergunning aanvragen voor zonnepanelen

Het aanvragen van een vergunning voor het plaatsen van zonnepanelen is in veel gevallen niet nodig. Om vergunningsvrij te mogen plaatsen moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden:

  1. Het zonnepaneel moet op een dak worden geplaatst;
  2. Het zonnepaneel moet een geheel vormen met de installatie voor het opwekken van elektriciteit. Als dat niet het geval is, dan moet die installatie binnen in het betreffende gebouw worden geplaatst;
  3. Komt het zonnepaneel op een schuin dak, dan geldt dat:
    • het paneel niet mag uitsteken en dus aan alle kanten binnen het vlak van het dak moet blijven,
    • het paneel in of direct op het dakvlak moet worden geplaatst,
    • de hellingshoek van het paneel hetzelfde moet zijn als die van het dakvlak waarop het staat
  4. Komt het zonnepaneel op een plat dak, dan geldt dat het paneel ten minste net zo ver verwijderd moet blijven van de dakrand als het paneel hoog is. Is het hoogste punt van de collector bijvoorbeeld 50 centimeter, dan moet de afstand tot de dakrand(en) ook minimaal 50 centimeter zijn.

Vinden de werkzaamheden plaats aan een monument of in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht? Dan kan het zijn dat een vergunning aanvragen nodig is voor het plaatsen van zonnepanelen. Raadpleeg de welstandsnota van uw gemeente voor de eisen die worden gesteld aan het plaatsen van zonnepanelen op een monument of een door het Rijk aangewezen beschermd stads-of dorpsgezicht.

Op Omgevingsloket kunt u zelf een vergunningcheck doen voor plaatsing van zonnepanelen. Twijfelt u nog of u een vergunning moet aanvragen? AB Installaties kan een vergunningscheck voor u uitvoeren. Mocht blijken dat er een vergunning nodig is kunnen wij ook deze zorg uit handen nemen.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek en offerte.

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2024 AB Installaties

Thema door Anders Norén